"VEM ÄR DEN SOM ÄLSKAR LIVET

                          OCH ÖNSKAR ATT SE GODA DAGAR?" RB Prol. 15

I Kyrkan finns en mångfald av ordnar, en färggrann palett med alla nyanser. Varje gemenskap har fått en särskild gåva som bidrar till Kyrkans fullhet. Gud har en särskild plats för varje människa som han kallar, och en särskild gemenskap där hon får svara, där han vill att just hon ska planteras och växa. Det benediktinska livet i Heliga Hjärtas Kloster kan man kort beskriva så här: Vi söker Gud tillsammans i bön och arbete, med Moder Maria som förebild.

Det är Herren som har kallat var och en av oss systrar till just detta kloster. Vi får ta emot varandra som gåvor till glädje och stöd. Men gåvan är också en utmaning – vi behöver varandra för att inte fastna i egoism och trångsynthet. Vi hjälper varandra att växa och öva kärlek och tålamod.

VARFÖR GÅR MAN I KLOSTER?


Att svara på frågan varför man vill gå i kloster är lika svårt som att förklara varför man blir förälskad i en viss person. För det handlar om kärlek – och kärleken är ett mysterium både för den som älskar och för den som blir älskad. Kallelsen är också en gåva, som jag aldrig kan kräva eller förvänta mig att få. Gåvor ges oss och de föder tacksamhet. Kallelsen är en gåva för hela livet och därmed också något jag varje dag får tacka för.

Några upplever Guds kallelse som en plötslig överraskande uppmaning, men för de flesta av oss börjar den i en stilla längtan som efter hand blir tydligare. Vägen till att bejaka och svara på kallelsen kan också se väldigt olika ut. Allt från ett självklart ja från början till en kurragömmalek eller till och med något jag försöker fly ifrån. Herren har ett oändligt tålamod och fortsätter att kalla på oss också när vi är motspänstiga eller när vi inte vågar kasta oss ut i det okända. Han gläder sig åt vårt ja och respekterar vår tvekan, men likt en förälskad ger han inte upp i första taget.

"Ingenting föredra framför kärleken till Kristus", skriver den helige Benedikt i sin klosterregel (RB 4.21). Detta är vad alla former av gudsvigt liv handlar om: Att ta emot inbjudan till ett liv helt givet åt Gud och att sedan dag efter dag svara – med, av och i kärlek.

Funderar du på om Gud kallar dig till att bli nunna eller munk? Eller till och med anar att det är så? Då kan det vara bra att tala med någon som själv lever ett gudsvigt liv eller att besöka ett kloster under några dagar – första gången kanske utan att avslöja din längtan! Kom och se, sa Jesus till lärjungarna. Det säger han också till den som vill följa honom på ett närmare sätt idag.

En av oss…

Namn: Sr Cecilia

Hur länge har du varit i klostret? I 37 år.

Varifrån kommer du? Jag kommer från Boden i Norrbotten.

Vad är klosterliv för dig?

En stor gåva av tacksamhet att få ge mitt liv till Gud med allt vad det innebär. Att leva i en gemenskap där vi tillsammans strävar efter att Gud i allt ska bli förhärligad i bön och arbete .

Är någon festdag under året särskilt viktig för dig?

Heliga Trefaldighets Högtid . Att GUD är Treenig rymmer allt!

En bok du skulle vilja rekommendera andra att läsa?

Biskop Anders Arborelius bok från 1999 "Spiritualitet Andligt liv" som jag läser på nytt nu. Den passar bra i denna tid. Det är en bok som kan begrundas och läsas många gånger.

Någon person som är en förebild för dig? En äldre ordenssyster som genom sitt livs exempel lärt mig så mycket.

Någon dag som varit av avgörande betydelse i ditt liv?

Mitt första besök hos Mariadöttrarna. Klosterliv var så okänt för mig  Jag hade inte trott att jag skulle ha en klosterkallelse, men blev så djupt berörd att jag inte kom ifrån detta. Gud såg längre och har burit mig varje dag. Det kan jag inte sluta att tacka för.

Nämn en av tidebönerna och varför just den är viktig för dig? Laudes, att vi får börja dagen med att lovprisa Herren. Det ger inriktning för hela dagen. Men varje tidebön är viktig. När vi avlägger den Monastiska Professen så tar vi på oss denna bönetjänst på Kyrkans uppdrag.

Tre ord som är viktiga för dig? Mod, tålamod och barmhärtighet.

Vad gör dig glad? Att sjunga och musicera tillsammans med andra.

Vad oroar dig? Främlingsfientlighet, hårda och kalla hjärtan.

Vad hoppas du för framtiden? Att vi kristna ska växa i tron, hoppet och kärleken. Att Jesu bön att vi alla skall vara ett ska besvaras, för att världen ska tro. (Joh:17:21)

Rekreation
RekreationÖna
korvgrillning 6 december 2016
P1040513
DSC_1152
IMG_4268
Systrar vid pumphus

Svarar säkrast mellan:

10:00-11:30, 15:00-16:30

Copyright ©  Mariadättrarna OSB

Heliga Hjärtas Kloster

Kontaktuppgifter

MARIADÖTTRARNA OSB

HELIGA HJÄRTAS KLOSTER 107

592 93 BORGHAMN

SWEDEN

bankgiro: 427-5368

swish: 123 218 25 90 (gåvor till klostret)

           123 396 97 89 (för inköp i boden)