Mariadöttrarna

MARIADÖTTRARNA OSB

HELIGA HJÄRTAS KLOSTER

"Se, i sin godhet visar oss

Herren livets väg."

RB prologen 20

Mariadöttrarna OSB

"Vi vill grunda en skola för Herrens tjänst."

RB Prologen 45

I Heliga Hjärtas Kloster vid Ombergs fot 15 km söder om Vadstena lever vi Mariadöttrar OSB. Vi lever ett enkelt liv i bön och arbete – ora et labora – som klosterfolk gjort genom historiens gång.


Vårt kloster har vuxit fram under lyssnande och lydnad för Guds helige Andes ledning. Paulina Mariadotter (1903 -1985) började sitt sökande under 1930-talet, vilket förde till att gemenskapen Mariadöttrarna tog gestalt. Mariagårdar växte fram på flera olika platser. 1988 upptogs de 10 systrar som då levde i Vadstena i den katolska Kyrkan.   


Under flera år hade vi närmat oss den gamla kloster-traditionen och den helige Benedikts Regel. Längtan efter att ”under Evangeliets ledning vandra Herrens vägar” (ur Regeln (RB) Prol. 21) var och är vår drivkraft, i visshet om att Han själv ”i sin godhet visar oss livets väg”. Kristus har kallat oss och tillsammans, som en enhet, delar vi ett

liv i bön och arbete, tjänande och kamp med ett mål för ögonen: att ”Gud i allt skall bli förhärligad”. Den främsta förebilden på denna väg är Jungfrun Maria, som i tro och tillit sa sitt ja till Guds vilja och uppdrag. Med henne går vi ”livets väg”, en väg som man går hela livet, från den stund man erkänner: Ja, den längtan som brinner i mitt inre är Herrens tilltal! Han drar mig till sig. Han vill ge liv, och liv i överflöd. Var och en som anat denna längtan vet att man måste fortsätta söka, måste fråga och leta till dess man finner den plats där man kan börja svara på Herrens inbjudan, att ” ingenting föredra framför kärleken till Kristus” (RB 4:21).


Så önskar vi att, i all stillhet, vara ett vittnesbörd om att Gud är verklig, närvarande och handlar i människors liv.

Hjärtat på Korset, Kalkmålning i Vallby kyrka
Paulina Mariadotter

Dagliga Gudstjänster


Måndag – Söndag

6:10  Laudes

8:15  Mässa eller kommuniongudstjänst

9:00  Ters

ca. 12:50  Sext

17:00  Vesper


Completorium följt av Vigilia:

20:15 Söndag och Måndag

19:30 Tisdag

20:00 Onsdag - LördagTorsdag: 14:3016:30 Sakramental tillbedjan i Kryptan.


Söndag: 8:00 Högmässa, Ters firas 10 min efter Högmässan.


Ändringar kan förekomma.

Ring oss för dagsaktuella tider.

Tel: 0143–210 20

eller klicka på knappen aktuella tider.

Kontakt

Mariadöttrarna OSB

Heliga Hjärtas Kloster 107

592 93 Borghamn

Sverige


Telefon: (+46) 0143–210 20

(Svarar säkrast mellan 10:00–11:30 samt 14:00–15:00)


E-post: klostret(at)heligahjartaskloster.se


Bankgiro: 427–5368