Gemenskap

Gemenskap

Den goda ivern skall munkarna öva med glödande kärlek.

De skall överträffa varandra i ömsesidig aktning.

RB 72:3–4


MARIADÖTTRARNA OSB

HELIGA HJÄRTAS KLOSTER

"...återvända till friden

med sin trätobroder

före solnedgången"

RB 4:72

Människan behöver gemenskap. Vi är skapade för att leva tillsammans. Vi behöver varandra för att finna oss själva, för att bli de Gud har skapat oss att vara. Klostergemenskapen är en särskild sorts gemenskap – en livsgemenskap där vi inte har valt varandra. Det är Kristus som har valt oss var och en, och lett oss till just detta kloster. Att vi svarat ja till denna kallelse är fundamentet och förutsättningen för att vi ska kunna leva tillsammans. 


Det är inte alltid lätt, det finns inget gemensamt liv som inte kostar på ibland. Vi är utmaningar för varandra. Ingen har allt i sig själv, vi kompletterar och lär av varandra. Genom våra olikheter växer insikten om hur mycket vi behöver Guds och varandras barmhärtighet. Men lika väl som vi


behöver försoning och förlåtelse, får vi ge och ta emot mycket glädje, uppmuntran och stöd.


Vardagens liv är en skola där vi får öva oss att se Gud i vår syster, att upptäcka vem jag själv är och vilka mina systrar är. Vi bär varandra i bönen, i det dagliga praktiska arbetet, i glädje och sorg. I en klostergemenskap finns systrar i alla generationer. Ingen blir för gammal eller för svag för att höra till, utan var och en har sin egen plats och uppgift.


Inom det gemensamma livet ryms också vars och ens ensamhet. Den ensamma tiden behövs för att balansera den gemensamma. Herren har kallat oss en och en – och först därefter fört oss samman till en gemenskap.

Professhögtid 1 november 2014

Kontakt

Mariadöttrarna OSB

Heliga Hjärtas Kloster 107

592 93 Borghamn

Sverige


Telefon: (+46) 0143–210 20

(Svarar säkrast mellan 10:00–11:30 samt 14:00–15:00)


E-post: klostret(at)heligahjartaskloster.se


Bankgiro: 427–5368