Gästfrihet

MARIADÖTTRARNA OSB

HELIGA HJÄRTAS KLOSTER

"Är du en som

älskar livet

och vill se

goda dagar"

RB Prologen 15

Den helige Benedikt är en trons människa, en som ständigt söker och finner Kristus. Han manar oss att minnas att Kristus ständigt möter oss, inte bara i gudstjänsten, bönen och läsningen, utan även i medsystern och medbrodern, i de sjuka, i pilgrimerna och inte minst i de gäster som ”aldrig skall fattas i klostret”( RB 53:16).


     När en gäst klappar på skall portvakten svara: ”Gud vare lovad" eller "Välsigna mig”. Det är alltså Kristus själv som besöker oss varje gång det ringer på dörren! Därför är gästfriheten så viktig för oss och varje människa hedersgäst!

     Vi vill öppna vårt gästhus för den som tar kontakt och vill

besöka oss några dagar: dela vår bön, stanna upp och lyssna

till Gud och söka hans vilja. Tillsammans, i gemensam bön i kyrkan, i stilla bön i ensamhet, i tysta måltider och möjlighet till möte och samtal med systrar finns utrymme både för sorg och glädje, smärta och tröst, längtan och tacksamhet. Ett kloster är ingen isolerad ö, utan lever i ständigt utbyte med hela Kyrkan, med alla människor som är på väg mot det eviga målet.  Vi har inte dragit oss undan till klostrets avskildhet för att få vara ifred. Vi söker friden för att ge den vidare till andra. I Guds rike är allting allas, och vi får dela de gåvor Kristi kärlek låter strömma över oss.Gästfrihet

Alla gäster som kommer skall tas emot som Kristus.

RB 53:1


Kontakt

Mariadöttrarna OSB

Heliga Hjärtas Kloster 107

592 93 Borghamn

Sverige


Telefon: (+46) 0143–210 20

(Svarar säkrast mellan 10:00–11:30 samt 14:00–15:00)


E-post: klostret(at)heligahjartaskloster.se


Bankgiro: 427–5368