Bön

Bön

Ingenting får gå före gudstjänsten.

RB 43:3

MARIADÖTTRARNA OSB

HELIGA HJÄRTAS KLOSTER

"Låt oss sjunga psalmerna så att vår själ är samstämd med vår röst"

RB 19:7

”Munken” säger den helige Benedikt, ”är den som verkligen söker Gud.” Du söker Gud, men han är den som först har sökt dig. Du vill finna honom, men han är den som finner dig, ständigt på nytt.

Hela livet i klostret är inriktat på detta: att söka och att finna, att öva på att uppmärksamt lyssna inåt, för ”i mitt hjärta sorlar ett levande vatten; det viskar inom mig och säger: Kom till Fadern”(Ignatios av Antiokia).


Tidebönerna, är hela Kyrkans bön, och förenar oss med troende över hela världen. Vi ber den heliga Skrift, framför allt Psaltarens psalmer, som vi sjunger på de gamla gregorianska melodierna. Den helige Benedikt uppmanar oss att ”tänka på hur man bör vara när man står i Guds och hans änglars åsyn, och sjunga psalmerna så att vår själ är samstämd med vår röst” (RB 19).


I dagordningen finns också stilla bön, meditation och begrundan. Den andliga läsningen, lectio divina, har sin fasta plats, där vi långsamt läser Bibeln eller andra andliga texter som ger näring åt bönen.


När klockan ringer till bön släpper vi allt annat för att gå till kyrkan, till mötet med Kristus. Vi återvänder till honom som hela tiden väntar på oss. Från laudes, morgonens första tidebön, till ters vid dagens tredje timme och middagsbön vid den sjätte, fortsätter vi vår väg fram till vesper och avslutar dagen med completorium. Så följer vigilian, nattens gudstjänst. Då inträder nattens tystnad.

Dag och natt fortsätter vi att söka Honom som drar oss till sig, eftersom vi inte kan upphöra att längta efter mer av det liv vi fått i dopet.

"så att Gud blir förhärligad i allt." RB 57:9

Kontakt

Mariadöttrarna OSB

Heliga Hjärtas Kloster 107

592 93 Borghamn

Sverige


Telefon: (+46) 0143–210 20

(Svarar säkrast mellan 10:00–11:30 samt 14:00–15:00)


E-post: klostret(at)heligahjartaskloster.se


Bankgiro: 427–5368