Arbete

"...så att Gud blir förhärligad i allt"

RB 48:8

Arbete

Först då är de verkliga munkar,

om de lever av sina händers arbete.

RB 48:8

I sin Regel skriver den helige Benedikt att munkarna inte ska ”föredra något framför kärleken till Kristus” (RB 4:21). Det är ett riktmärke som genomsyrar allt i klostrets vardag. Ora et labora, bön och arbete, är ett uttryck för att vi söker Gud. Den uthålliga bönen är hela människans svar på Kristi kärlek, och arbetet är även det ett svar: händernas, tankens svar och hängivenhet.

     Eftersom ”sysslolösheten är själens fiende” (RB 48) är arbetet en viktig del av att söka Gud. Vi får använda de krafter och förmågor Herren gett, och använda dem i allt som behöver göras för att klostret inte ska ligga någon till last: i kök och trädgård, i ljusverkstad och gästhus. I en gemenskap som omfattar alla generationer har också

omsorgen om gamla och sjuka medsystrar sin givna plats.

Alla klostrets redskap - symaskiner, diskborstar likaväl som datorer och boktravar får vi ”betrakta som heliga altarkärl” (RB 31:10). Att hålla ut i och bemöda sig om att göra sitt arbete med omsorg är att delta i Guds fortsatta skapelseverk. Vi tar emot Guds gåvor, brukar dem och lämnar dem tillbaka till honom. I en benediktinsk rytm av bön och arbete förbindas himmel och jord med varandra till ett verkligt andligt liv.  Arbetets verkliga väsen finner vi när det inte värderas i tid eller pengar. I allt kan vi tjäna Gud. Ingenting är för litet för att inte behandlas med omsorg. Vår bön är vårt arbete, och vårt arbete är vår bön – så att Gud blir förhärligad i allt (RB 57:9).

Kontakt

Mariadöttrarna OSB

Heliga Hjärtas Kloster 107

592 93 Borghamn

Sverige


Telefon: (+46) 0143–210 20

(Svarar säkrast mellan 10:00–11:30 samt 14:00–15:00)


E-post: klostret(at)heligahjartaskloster.se


Bankgiro: 427–5368